page_banner

उत्पादनहरु

  • Customized eyewash

    अनुकूलित eyewash

    ग्राहकहरु विभिन्न आवश्यकताहरु, जस्तै पानी भण्डारण टैंक आँखा धुने, बिल्ट-इन आपतकालीन फ्लश आँखा धुने, बिजुली तातो आँखा धुने, स्टेनलेस स्टील रेल आँखा धुने, मोबाइल कार्ट आँखा धुने, आदि को अनुसार अनुकूलित eyewash बनाउन सक्नुहुन्छ।